Contact Polskok FIGHT

Just like you, we are professionals, so we will be happy to answer all your questions to meet the requirements set for us.

Polskok Sp. z o.o.
Wodzińska 1 Street
32-500 Chrzanów

Phone: +48 (0)32 642 37 47
mob.: +48 509 244 745
mob.: +48 533 204 700

Register data:

REGON: 356883618
NIP: PL 628-208-48-14
KRS: 0000219300
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
Kapitał Zakładowy: 75 000,00 PLN

Do You have question! Call us!
+48 32 642 37 47